Autora

Mi nombre es Olga Pérez, número de colegiada 15120 en el Col·legi Oficial de Catalunya (COPC). 
Me licencié en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2005, después de realizar las prácticas durante un año en el Departamento de Psicología Info-Juvenil del Hospital de Terrassa (Terrassa).
Al acabar la carrera realicé un postgrado en Intervención en Violencia Doméstica.
Circunstancias diversas me alejaron durante unos años de la psicología práctica aunque no de la formación, hasta que en 2010 me aproximé nuevamente a la psicología colaborando como voluntaria en la Asociación de Diabéticos de Barcelona.
En 2010 realicé un curso de duelo en infancia y adolescencia que me llevó a conocer la Associació Illa Blanca que trabaja la atención psicológica y psicomotricista terapéutica con infancia y adolescencia. Después de 6 meses de colaboración como voluntaria, me ofrecieron un contrato y he podido ofrecer mis servicios durante casi dos años. 
En estos momentos de mi vida, inicio mi formación como Terapeuta de la Gestalt y hago mi propio trabajo personal terapéutico. Por fin he conseguido abrir un despacho profesional independiente. Podeis consultar toda la información en Teràpies Shanti

EDUCACIÓ

Llicenciatura en Psicologia.  Especialitat de clínica.
1999-2004. Universitat Autònoma de Barcelona.

Terapeuta Gestalt 
2013- actualitat. Escola de l'Esser

Postgrau en Gestalt Infantil
2012-2013. Institut Integratiu.

Postgrau en Psicopatología Clinica  (875 horas)
Projecte: “Motivació al canvi i teràpia”
2011- 2012. Universitat  de Barcelona

Postgrau en “Violència domestica. Anàlisi i abordatge des de la intervenció multidisciplinària”. 
Projecte: “ Programa d’intervenció amb homes maltractadors”. Tutoritzada des d’AGI.
Pràctiques: Equip Atenció a la Infància i Adolescència EAIA2005-2006.
Escola Universitària Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull).

Intervención Social en Casos de Malos Tratos a la infancia (140 horas)
2006 Ministerio de Asuntos Sociales. Dirección General de las Familias y  la Infancia

Curs d’especialització  Resolució de conflictes en centres escolars”. (400 hores )
Setembre 2003-  desembre 2003. Universitat de Vigo.

EXPERIÈNCIA    

Col·laboradora en el Diari de Sant Feliu i Fet a Sant Feliu (canal de Psicologia i educació) escrivint articles de psicologia. Març 2014 a actualitat. 

Psicòloga de l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC). Delegació de Barcelona.
Funcions: atenció psicològica individualitzada a persones amb Diabetes Mellitus i familiars (infants, adolescents i adults); formacions i conferències.
Abril 2011 a actualitat.

Psicòloga infanto- juvenil de l’Associació Illa Blanca
Funcions: atenció psicològica i psicomotriu a infants i adolescents que han sofert una pèrdua significativa (morts,  malalties greus o de llarga durada, convivència amb una persona malalta o en procés terminal, pèrdua d’alguna facultat psíquica o física, desestructuració familiar, maltractaments físics i psicològics, dol migratori, rebuig d’una situació de la seva realitat...). Atenció individual i grupal. Atenció a tots els sistemes on l’infant i adolescent estan vinculats (escoles, instituts, serveis socials, famílies, serveis mèdics....).
Setembre 2012- Setembre 2013. Cerdanyola del Vallès.

Tècnic superior en educació. Formació d’adults.
Funcions: preparació de material formatiu; didàctica; establiment d’objectius i avaluació; docència; treball en equip; recerca i millora de la docència; igualtat de gènere.
                2009- 2011. Escola de la Dona.  Diputació de Barcelona. Contracte temporal.

Tècnic especialista Programa Família- Escola “Aprendre amb tu”. Les relacions familiars: els diferents estats emocionals dels infants i adolescents.  
Funcions: Donar eines per a la prevenció i contenció de conductes agressives en el marc de la relació familiar; donar eines concretes a les famílies per abordar les peculiaritats i graus d’agressivitat adolescent i infantil; ajudar als pares i mares en la promoció de les habilitats socials dels adolescents i infants a partir de l’educació emocional; fomentar el reconeixement mutu dels diferents estats i situacions en l’àmbit familiar.         
Maig 2008- 2012. Centre d’Estudis d’Esplais  i Generalitat de Catalunya. Acords de col·laboració.
             
Tècnic mig. Centre d’atenció diürna i respir per persones amb discapacitat psíquica.
Funcions: activitats vida diària; programa educatiu individualitzat; programa anual; taller de comunicació (SAACs; llengua de signes, programacions educatives...); estimulació; integració amb la comunitat; altres.               
2004- 2009. Llars Mundet. Diputació de Barcelona.

Psicòloga. Servei de psicologia infanto- juvenil del Servei de  Pediatria. Pràctiques.
Funcions:
Octubre 2003- Setembre 2004. Hospital de Terrassa. Terrassa (Barcelona).

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

En continua actualització mitjançant:
·         Sessions clíniques al Col·legi de Psicòlegs (COPC).
·         Seminaris i sessions de  ISEP.
·         Espai Lúdic

El valor de les emociones
Localització de les sensacions, gestió de les emocions i aprendre a prendre decisions precises i ajustades a les particulars necessitats de cadascú. El cicle de necessitats de Joseph Zinker. Treball amb les emocions a partir de les constel·lacions famílies.
Novembre 2012. Formaser. Miguel Martín.

Introducció a la interpretació dels somnis
Octubre 2012. Formaser i Mon de somnis. Jordi Borràs.

La interpretació del dibuix i altres representacions
Introducció. Funcions del dibuix. Procés d’anàlisi. Interpretació. Tècniques terapèutiques. El dibuix en funció l’edat evolutiva. Símbols en la representació. El paper del psicòleg. Recursos i eines per abordar els aspectes manifestos a partir del dibuix.
Juliol 2012. Universitat d’Estiu Blanquerna. Núria Casanovas.

Curs d’atenció terapèutica en situacions de pèrdues significatives
Comprendre i abordar positivament qualsevol procés de mort, de malaltia o altra pèrdua significativa. Teòric i pràctic.
Octubre- Desembre de 2011. Col·legi Oficial de Psicòlegs. Núria Casanovas (32 hores)

Procés i recursos d’ intervenció per a la prevenció i gestió de conflictes des del model humanista estratègic.
El conflicte com a símptoma i resultat del processament cognitiu i emocional. Procés i recursos de comunicació per a la prevenció i gestió de conflictes.
Abril 2011. Grup de treball de Mediació a l’àmbit de l’Educació de la Secció Alternatives en la Resolució de Conflictes (ARC). Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i Universitat de Girona.

Les Bones Pràctiques en Intervenció Social.
Bones practiques en la prevenció i el tractament de la violència contra els infants, parelles i persones grans.
Març a Juny del 2011. Col·legi Oficial de Catalunya.

Treball en equip
Juliol 2007. Diputació de Barcelona (15 hores)

L’oci en les persones amb discapacitat psíquica.
Setembre 2006. Diputació de Barcelona              

Curs introductori a la Psicologia Jurídica
Desembre 2006. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (52 hores)

Taller de contes
Desembre 2005. Diputació de Barcelona (15 hores).     

 Autisme i psicosi infantil: Atenció a famílies i treball sòcio- educatiu amb persones amb disminució psíquica.
Juliol 2004. Aula Estudis Socials (15 hores)

Malalties mentals: un apropament a la pràctica assistencial
Juliol 2004. Aula Estudis Socials (15 hores)

Conflictes a la vida quotidiana. Mediació en conflictes
Juny 2004. Fòrum- diàlegs (24 hores)
Hiperactivitat. Infància, joventut i edat adulta
Gener 2004. Hospital Universitari Vall d’ Hebron (40 hores).

Discapacitat  psíquica
2003. Aula Estudis Socials (12 hores)